Potraviny v koši nekončí

Speciální základní škola Králíky  

Zelený ParDoubek

Abstrakt: Téma našeho projektu odstartovalo video o jahodách sklizených na poli, jejich cestě za zákazníkem, koupí, uložení do chladničky a vyhození do koše. Vyvolalo to v nás otázky týkající se nákupu potravin, jejich uložení, spotřeby, dalšího zužitkování.  

Doma žáci prozkoumali uskladnění potravin, zjistili data jejich spotřeby, zjišťovali, kam dávají potraviny, které zbydou či jsou “”po záruce””. Tento dotazník dali rovněž pedagogickým pracovníkům školy. Pro žáky celé školy byla určena anketa, co se děje s jejich svačinou – zvláště s tou nedojedenou. Poté všechny sebrané materiály vyhodnocovali. Zaměřili se především na to, jak by se dalo zužitkovat jídlo, které končí v popelnici či v záchodě (vyplynulo z dotazníku). A vymysleli jídla, která by se dala ze zbytků připravit. Sami pak připravili smoothie ze starých pomerančů, nesladkého melounu a jahod, ze zbylé rýže uvařili “”holubky”” – skvělé romské/slovenské/polské jídlo třeba na večeři, ze zbylých těstovin a masové směsi, která zbyla z masových rohlíčků z minulého týdne a byla v mrazáku, připravili těstovinový salát se zeleninou.  

S výsledky projektu seznámili všechny žáky a pedagogy školy, všichni dostali ochutnávku jídel, která uvařili. Zpráva o projektu byla otištěna ve školním časopise, který je distribuován do rodin žáků, ale i na radnici, městské knihovny, muzea. 

Projektu se účastnili žáci 8. a 9. ročníku (6 žáků) a 1 žák 10. ročníku (středně těžké MP) pod vedením třídní učitelky a asistentky pedagoga. Aktivity projektu byly implementovány do výuky českého jazyka (slohová výchova), informatiky, občanské výchovy, dále proběhly dva celé projektové dny. Celková doba realizace projektu byla 1 měsíc.” 

Tajemná moc bylin

Projekt Den bez auta

23.9.2019

Do dvoudenního projektu Den bez aut se zapojili všichni žáci školy. Ve třídních týmech hledali odpovědi na otázky týkajících se jejich dopravy do školy z hlediska bezpečnosti, hledali výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy, vyzkoušeli si, jaký je život ve znečištěném městě pomocí simulační hry. V ní se žáci proměnili v řidiče, kteří se dopravovali po městě buď na kole, či autem. Zpočátku se všichni snažili dopravovat ekologicky na kole, postupně však téměř všichni žáci vyměnili kolo za auto (z modelíny, místo benzínu dostávali do auta vonné tyčinky). Po necelé hodině hry se v místnosti – imaginárním městě – nedalo dýchat – stejně jako v některých městech. Po této aktivitě žáci vymýšleli dopravní prostředky, které by neznečišťovaly ovzduší. Tyto prostředky namalovali, popsali a vymýšleli příběhy, ve kterých vymyšlené dopravní prostředky hrály hlavní roli.

Druhý den jsme se zabývali bezpečností na silnici očima chodce. Týmy se vydaly po trasách, kterými chodí do školy, ze školy, a zakreslovaly do mapy nebezpečná místa. Zároveň se snažily vymyslet, jak by se daná míst mohla přeměnit na bezpečná. Výsledky našeho bádání budou zaslány starostovi, místostarostovi  a tajemníkovi města Králíky, aby pomohli ochránit naši bezpečnost.

Projekt sovy

1.4.2019

V posledních březnových dnech jsme se ponořili do bádání o životě sov. Zjišťovali jsme, s jakými druhy sov se v ČR můžeme potkat, blíže jsme zjišťovali informace o jednotlivých sovách – jak je poznáme, čím se živí, co loví, jak se hlasově projevují, kde žijí, čím jsou zajímavé. Vymýšleli jsme pohádku či příběh, ve kterých hlavní roli hrály sovy. Zahráli jsme si soví pexeso, podívali se na film Legenda o sovích strážcích.  Vše, co jsme zjistili, jsme prezentovali svým spolužákům.

Zlatým hřebem našeho projektu byla návštěva „Sovího království“ manželů Podolských v Králíkách, jemuž předcházelo zhlédnutí televizní ukázky Toulavá kamera, v níž byly jejich sovičky představeny.  Manželé Podolští nám velice poutavě vyprávěli o sovách, seznámili nás s různými zajímavostmi ze života sov, všechny jejich sovy nám představili. Byl to úžasný zážitek, děti byly nadšené a velmi zvídavé.

DĚKUJEME MANŽELŮM PODOLSKÝM ZA BEZPLATNÉ, VELICE POUTAVÉ VYPRÁVĚNÍ A PROHLÍDKU SOVÍHO KRÁLOVSTVÍ. DĚKUJEME JIM ZA POZVÁNÍ NA DALŠÍ NÁVŠTĚVU.

Oslavy stoletého výročí vzniku ČSR na naší škole

1.11.2018

Ve dnech 24. – 25. 10. 2018 proběhl na naší škole projekt ke 100. výročí vzniku ČSR.

Žáci byli rozděleni do pěti věkově smíšených týmu a zabývali se tím, jak se žilo v Československu po jeho osamostatnění, jak vypadal život v Králíkách. Témata jednotlivých týmů byla móda, kultura – film, knížky, hračky, jak vypadalo školství v Králíkách, jaké zde byly obchody a co si lidé mohli v dané době koupit (zboží, peníze), co se pěstovalo na zdejších polích, jaká zvířata se chovala, jací řemeslníci byli v Králíkách, jak se sportovalo, jezdilo – druhy dopravy, jak vypadaly domy, stavby v porovnání se dnešní podobou – některé stavby jsme již nenašli.

Druhý den jsme zahájili českou hymnou, poté proběhla prezentace výstupů projektu. Na závěr si děti vyzkoušely na vlastní kůži, jak se jejich předchůdci bavili ve volném čase. Cvrnkaly kuličky, hrály různé hry s bramborami (hop bramboro do košíku, závodění s bramborami), čáru, psaly perem, hrály čáru, drápky (s kamínky), cvrnkaly fazolemi, foukaly do peříčka, pinkaly si s balónky, skákaly panáka, hrály gumu, stavěly si objekty ze dřívek a hrášků.

Projekt jsme ukončili zpěvem oblíbené písničky T. G. Masaryka – „Ach synku“.