Naše publikace

Dokumentace

Archiv Ekologie

Recyklohraní

V průběhu 1. pololetí se dětem 1. a 2. stupně naší školy podařilo splnit dva úkoly z oblasti environmentální výchovy v rámci celostátního programu Recyklohraní. Při prvním úkolu „Po stopách plýtváka šatního“ se děti věnovaly tématu nadužívání textilu a obuvi, povídaly si také o zátěži na životní prostředí při jeho výrobě, přepravě a užívání.Pokračovat

čtěte dál »

Ekologický týden

I v letošním školním roce proběhla již tradiční celoškolní akce Ekologický týden. Odstartovala již v dubnu dvoudenním pobytem v Ekocentru Paleta Oucmanice, poněvadž se zde uvolnil termín (původně jsme měli zarezervovaný termín pobytu až v říjnu). Mladší žáci se ocitli v pravěku. Vcítili se do role pravěkých lidí, rozdělávali oheň, vařili z přírodnin, hráli pravěké hry.Pokračovat

čtěte dál »

Třídění odpadků

4. jsme realizovali celoškolní projekt zaměřený na třídění odpadů. Projekt zahájili žáci školní družiny písničkou. Pak se žáci rozdělili do dvojic (starší a mladší žák), hledali po škole karty s otázkami, z odpovědí vyluštili tajenku. Pak v simulační hře třídili odpady. Ve třídě žáci zpracovali informace k třídění odpadů naPokračovat

čtěte dál »

Recyklohraní

Naše škola je zapojena do celostátního programu Recyklohraní. V průběhu roku plníme úkoly s environmentálním zaměřením, zajišťujeme zpětný odběr použitého drobného elektrozařízení, baterií, mobilů, tonerů. Za rok 2022 jsme získali Osvědčení o přínosu pro ŽP, ve kterém je uvedeno, jaké množství odpadních baterií jsme odevzdali a jejich přepočet na množstvíPokračovat

čtěte dál »

Ekologický týden

9. a 9. 9. proběhly dvě akce z našeho tradičního projektu Ekologický týden. Ve čtvrtek jsme navštívili Muzeum řemesel Letohrad a Skipi park Letohrad. V pátek se žáci aktivně účastnili řemeslných dílen – natírání rámečků a tvoření obrázků, osázení truhlíků netřesky, smažení křapáčů a pečení makového koláče se švestkami, šitíPokračovat

čtěte dál »

Ekologický týden na naší škole

Ve dnech 13. – 17. 6. 2022 se u nás konal již tradiční Ekologický týden. Ten letošní se nesl v duchu „Ze života našich předků“. A jaké aktivity na nás čekaly? Pondělí bylo Dnem řemesel. Žáci v průběhu dopoledne navštívili dvě tvořivé dílny. Letos si vybírali z těchto dílen: Pečení – masové rohlíčky,Pokračovat

čtěte dál »

Napsat komentář