Sticky

Vyjadřujeme podporu Ukrajině a jejím občanům v těžké situaci. Cítíme s vámi

Ve dnech 3. 6. – 5. 6. jsme vyjeli na třídenní zátěžový program ve středisku iSTAN Relaxa Březová. Pro děti byl přichystán bohatý program. Co jsme si zkusili? 1. den jsme hráli piaintball, lezli na nízkých lanech, spolupracovali při výstupu vzhůru po žebříku – atrakce Jákob, skákali na trampolíně, zdolávali překážky ve věži.  A večer noční hra – lovili jsme drahé kameny. 

  1. den jsme si měřili síly pomoci lana, po zdolání překážek a získání kódu k otevření jsme navštívili strašidelný hrad Karlštejn, pluli na raftech, snažili jsme se proběhnout únikovou strašidelnou hru s leasery, lezli po horolezecké stěně, skákali ze 14 m výšky, hráli jsme různé hry. Den jsme završili diskotékou a noční ohňovou show.

Poslední den jsme stříleli z luku, skákali na bungee trampolíně, hráli hry.

Třídenní pobyt byl realizován v rámci projektu Škola plná života, evid. č. 0035/PODSKOL/2023.

I v letošním školním roce proběhla již tradiční celoškolní akce Ekologický týden. Odstartovala již v květnu ekologickým výletem do Olomouce, kde jsme navštívili Pevnost poznání a ZOO s výukovým programem a jízdou vláčkem. Poslední květnový den k nám zavítali lektoři z Ekocentra Paleta Oucmanice.  Pro mladší žáky byly připraveny aktivity V myším kožíšku a Lesy v ohrožení, starší žáci zkoumali u Amálky přírodu – určovali živočichy, rostliny, hráli hry pod názvem Jeden za všechny, všichni za jednoho.

Ekologický týden pokračoval až v měsíci červnu. V pátek 21. 6. jsme ověřovali 1. králickou hledačku (neboli quest), která se nazývá Cesta víry. Děti plnily na své cestě za poznáním úkoly, na závěr vyluštily tajenku, jejíž pravost si ověřily v Městském muzeu Králíky. Za správné řešení dostaly sladkou odměnu, navíc se však mohly podívat na varhany, betlémy a další výrobky králických řezbářů.

Další aktivitou byl velice oblíbený Den řemesel. Žáci se dle zájmu rozdělili do řemeslných dílen, v průběhu dopoledne každý žák absolvoval činnosti ve dvou dílnách. Z jakých dílen si mohli vybrat? Pečení rohlíčků plněných masem a valašských frgálů, batikování triček, tvoření levandulové závěsné dekorace z plechovky, závěsné dekorace ze samých srdíček, výroba víček na nápoje ze zažehlovacích korálků, malovaných obrázků z kamínků, zahradní dekorace z netřesků, korálkové náramky, alba na fotky pomocí techniky vrstvení.

Poslední aktivitou byla Stezka Ferdy mravence – práce všeho druhu vyžadovala spolupráci všech členů smíšeného týmu. Co všechno museli žáci zvládnout? Hru na slepého hada, Chyť a nepusť, padákovou hru, přenášení kelímku pomocí gumičky, umístění balonku do otvoru na plachtě s obrázkem Ferdy, společnou chůzi na lyžích, chůzi po divoké řece, přírodní pexeso, sestavení a přesun „nestvůry“ dle daných kritérií, šifrování. Tentokráte se aktivita konala u Návštěvnického centra Králického Sněžníku díky navázané spolupráci s Vojensko-historickým klubem Erika. Třešničkou na pomyslném dortu byla návštěva pěchotního srubu U Cihelny s poutavým výkladem pana Milana Vraštila.

Ekologický týden byl podpořen finanční částkou 20.000,- Kč z rozpočtu Pardubického kraje prostřednictvím K.O.T.V.A., z. s. Zástupcům sdružení děkujeme za každoroční pomoc při získání finančních prostředků.

Na začátku tohoto školního roku došlo ke změně ŠVP v návaznosti na nový RVP. K zásadní změně došlo v oblasti digitálních kompetencí a nové informatiky. Digitální kompetence nyní nejsou záležitostí pouze informatiky, ale jsou součástí všech předmětů. Nová informatika je vyučována povinně od čtvrtého ročníku a nabízí čtyři základní oblasti: data, informace a modelování, algoritmizaci a programování, informační systémy a digitální technologie. Cílem změny je podpořit schopnost žáků pracovat s moderními technologiemi. Žáci ke změně přistoupili velmi pozitivně, nové aktivity vnímají jako

Dnešní krásný den strávily děti na sportovním areálu v Králíkách. Plnily netradiční disciplíny jako například Formule, Biatlon, Došel toaletní papír, Házení míčků, Vrhání papírové kostky, Lovení míče obručí a Přebrodění řeky. Všichni jsme si společně užili moc zábavný den!

Děkujeme paní Lence Faltové za upečení koláčků, které děti dostaly jako jednu z odměn.  

Právě vyšlo nové číslo školního časopisu “BRAVÍČKO”

Na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci pravé části objektu školy

Lhůta pro podání do 5. července 2024 do 10:00 hodin 

Dnes do našeho města zavítal pan prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Přivítali jsme je a darovali jsme jim dárky z keramiky – klobouček, pítko pro ptáčky a věneček, které jsme vyrobili při pracovním vyučování. Děkujeme za setkání, máme nezapomenutelný zážitek.

Právě vyšlo nové číslo školního časopisu “ŠKOLNÍ BRAVÍČKO”

V průběhu 1. pololetí se dětem 1. a 2. stupně naší školy podařilo splnit dva úkoly z oblasti environmentální výchovy v rámci celostátního programu Recyklohraní. Při prvním úkolu „Po stopách plýtváka šatního“ se děti věnovaly tématu nadužívání textilu a obuvi, povídaly si také o zátěži na životní prostředí při jeho výrobě, přepravě a užívání. Vytvořily nový výrobek z použitého textilu. Druhý úkol „Co je dobré vědět o plastech a jejich rozumné spotřebě“ přiblížil dětem význam plastových obalů při balení potravin, nápojů a dalšího spotřebního zboží. Poukázalo se na vhodnost využívat opakovaně použitelné obaly a správnost třídění odpadků do kontejnerů.

Do konce roku na nás čekají ještě dva úkoly a splnění celoročního cíle na téma „Předcházení vzniku odpadů“. Naučíme se, jak neplýtvat potravinami a proč je to důležité,  jak zužitkovat potravinové zbytky. Využijeme kompost, humus z vermikompostéru na výživu rostlin.

V letošním školním roce se naše škola zapojila do dotačního programu „Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024“. Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině a zajistit jejich integraci do společnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu. Distribuce pomoci probíhá ve školách nebo školských zařízeních, které poskytují či zprostředkovávají bezplatné školní stravování. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí je pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI

Dne 19. září 2023 se žáci naší školy zúčastnili akce „Světový den první pomoci“ na Velkém náměstí v Králíkách. Seznámili se s činností a technikou Hasičského záchranného sboru Pk, Zdravotnické záchranné služby Pk, Policie ČR, Sboru dobrovolných hasičů, Horské záchranné služby Čenkovice, Vodní záchranné služby ČČK Pastviny a Celní správy ČR. Děti také viděly ukázky první pomoci, měly možnost vyzkoušet si například nepřímou srdeční masáž, ošetřit zlomeninu, popáleninu a jiné.

Děkujeme Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí za pozvání.