SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI

Dne 19. září 2023 se žáci naší školy zúčastnili akce „Světový den první pomoci“ na Velkém náměstí v Králíkách. Seznámili se s činností a technikou Hasičského záchranného sboru Pk, Zdravotnické záchranné služby Pk, Policie ČR, Sboru dobrovolných hasičů, Horské záchranné služby Čenkovice, Vodní záchranné služby ČČK Pastviny a Celní správy ČR. Děti také viděly ukázky první pomoci, měly možnost vyzkoušet si například nepřímou srdeční masáž, ošetřit zlomeninu, popáleninu a jiné.

Děkujeme Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí za pozvání.

Kurz první pomoci

Dne 19. 1. proběhl na naší škole program „Kurz první pomoci“. Žáci se dozvěděli, co je to první pomoc, jak přivolat lékaře, seznámili se s aplikací Záchranka. Dětem byla předvedena ukázka první pomoci u člověka, který leží bezvládně na zemi a manipulace s ním. Došlo také na praktický nácvik správného použití náplasti, vyzkoušení různého obvazování šátkem a samozřejmě srdeční masáž. Velice děkujeme zdravotnické instruktorce paní Haně Kroulíkové z Oblastního spolku Červeného kříže v Ústí nad Orlicí za pěkně připravený kurz!   

 21.9.2022 jsme se zúčastnili branného závodu Memoriál četaře Arnošta Hrada. Běželi jsme podzemím bunkru, vystoupali 285 schodů, plnili znalostní a dovednostní úkoly, svezli se vojenským terénním vozidlem. Vše jsme zvládli na výbornou. Každý z nás obdržel diplom, medaili, drobné dárky, obě naše družstva získala zlatý pohár. Velice děkujeme organizátorům za skvělý, nepopsatelný zážitek.

Světový den 1. pomoci na Velkém náměstí v Králíkách. Navštívili jsme stanoviště hasičů, policie, horské služby, celní správy, červeného kříže. Vyzkoušeli jsme si podat 1. pomoc, trefit cíl stříkačkou, policejní pouta a mnoho dalšího. Děkujeme pořadatelům za pěkné zážitky.

Nový školní rok 2022/2023 jsme zahájili dvoudenním adaptačním pobytem v Českých Petrovicích, který se uskutečnil ve dnech 6. až 7. září a byl připraven pro všechny žáky školy. První den dopoledne byly lektorkami z Krajského centra primární prevence v Ústí nad Orlicí realizovány interaktivní programy všeobecné prevence Začátek (1. stupeň) a Co tam? (2. stupeň). Slunečné odpoledne nás vylákalo na procházku ke Kašparově chatě a na rozhlednu Amálku, mladší žáky k Scholzovu mlýnu. Později se děti věnovaly sportovním aktivitám na hřišti. Zahrály si softtenis, badminton, házely si létacím talířem či se houpaly na houpačkách nebo stavěly věž z dřevěných hranolů. Večer na děti čekalo opékání párků a zábavné stolní hry, u kterých jsme se hodně pobavili. Druhý den se s dětmi realizovaly aktivity a hry zaměřené na spolupráci, vzájemnou pomoc a budování důvěry. Pěkné a milé zázemí nám poskytla Horská chata Na Rozcestí, kde o nás bylo velmi hezky postaráno. Moc děkujeme!

Tento projekt byl finančně podpořen Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč. Poděkování patří také dvěma sponzorům, kteří přispěli celkovou částkou 4 000,-.

Ve dnech 27. – 28. června se uskutečnil dvoudenní sportovně turistický pobyt v Pastvinách, který byl finančně podpořený Pardubickým krajem částkou 16 000,- Kč. První den děti navštívily rozhlednu Amálka, na kterou vystoupaly po naučné stezce Království přírodních sil z Českých Petrovic. Dále navštívily místní zážitkový Sportareál, kde si dostatečně protáhly svá těla na trampolínách, skákacím hradu a užily si zábavnou jízdu na tubingu či nafukovacích člunech. Následoval pěší přesun do Pastvin po turistické trase a podvečerní koupání ve vodní nádrži. Osvěžit si svá těla po horkém dni bylo velmi příjemné. Druhý den byla pro děti připravená plavba na elektrolodích, aby si mohly prohlédnout celou přehradu. Zázemí pro ubytování a stravu nám opět poskytla chata Bublačka. Všichni jsme si to moc užili!

Zástupci naši školy se zúčastnili Školního atletického parapoharu v Pardubicích. Jaroslav Brůna obsadil 1. místo v hodu kriketovým míčkem a v 60m běhu vozíčkářů, Filip Vasiljev obsadil 3. místo ve skoku dalekém. Největší překvapeni nás čekalo na konci závodů. Z 22 účastnících se družstev jsme vybojovali celkové 1. místo. Gratulujeme!  

Ve dnech 9. a 10. září se uskutečnil pro žáky celé školy dvoudenní projekt primární prevence Správná cesta 2 na chatě U Slona na Dolní Moravě. První den byly lektorkami z Krajského centra primární prevence v Ústí nad Orlicí realizovány interaktivní programy specifické prevence Stonožka (1. stupeň) a Do dna (2. stupeň). Slunečné odpoledne prožily děti na dětském hřišti u penzionu Jiřinka, kde si užívaly na různých průlezkách, trampolínách, lanovce a také si zajezdily na motokárách. Večer na děti čekalo tradiční opékání buřtů. Druhý den se třídní učitelé a žáci věnovali tvorbě třídních pravidel, dále si společně zahráli stolní hry, při kterých se všichni moc bavili.  Ještě před odjezdem zbyl čas na hry s psychomotorickým padákem, které rozvíjely vzájemnou pomoc a spolupráci mezi žáky. Společně jsme prožili krásné dva dny naplněné nasloucháním, komunikací, hrou a pohodou.

Tento projekt byl finančně podpořen Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč.

Ve dnech 17. – 18. června se uskutečnil dvoudenní sportovně turistický pobyt v Pastvinách, který byl finančně podpořený Pardubickým krajem. První den byl pro žáky naplánovaný turistický výlet na známé místo Zemskou bránu. Byla to velmi příjemná vycházka po naučné stezce, na které se žáci dozvěděli informace o místní fauně a flóře a také si mohli splnit různé zábavné úkoly. Horký den jsme si zpříjemnili osvěžením v řece Divoké Orlici, a ještě v podvečer zbyl čas na chvilku jógy. Následující den si šli mladší žáci prohlédnout místní přírodní památku Vejdovu lípu a starší žáci navštívili hráz Pastvinské přehrady, kde se dozvěděli něco málo o této stavbě.  Zázemí nám poskytla chata Bublačka, kde jsme byli ubytováni a kde nám moc dobře vařili! 

Dne 22. 9. 2020 jsme se účastnili akce na náměstí, jejímž pořadatelem byl ČČK. Žáci se seznámili s tím, jak ošetřit spáleninu, zlomeninu, učili se oživit člověka pomocí masáže srdce. Poté se seznámili s prací hasičů, s vybavením hasičského auta. Vyvrcholením byla ukázka rozstříhání auta. Děkujeme ČČK a hasičům za trpělivost s námi J

4. ročníku Memoriálu četaře Arnošta Hrada se účastnila dvě družstva – mladších a starších žáků školy. Branný závod začínal na tvrzi Hůrka. Proběhli jsme podzemím bunkru, vystoupali po 268 schodech a směřovali jsme ke srubu U Cihelny. Cestou jsme plnili úkoly – štafetový běh, plazení, hod granátem, přenos raněného, podlézání nákladního auta. U Cihelny jsme plnili topografické úkoly, vědomostní úkoly týkající se historie 2. světové války, učili se poskytnout 1. pomoc, stříleli ze vzduchovky, s nasazenou plynovou maskou vyměňovali kolo u auta či přenášeli pneumatiku. Poté na nás čekalo občerstvení a slavnostní vyhlášení vítězů. V kategorii Speciálních škol družstvo mladších žáků získalo 2. místo, družstvo starších žáků obsadilo 1. místo.

Děkujeme pořadatelům za jedinečný zážitek.

Dnes 19. 9. čekalo žáky ve škole překvapení. V 9 hodin zahoukaly před školou sirény a pan ředitel vyhlásil požární poplach. Někteří žáci zpanikařili, někteří s rozvahou odešli se svým učitelem ze třídy před školu. Někteří žáci zůstali ve třídě. Čekali, až přijdou hasiči a evakuují je ven.

To, že se jedná o cvičný poplach, mnozí zjistili až v tělocvičně, kde s hasiči proběhla beseda. Hasiči vyprávěli o své práci, o svých zásazích, ukazovali dětem pomůcky, které jim pomáhají v náročné práci, odpovídali dětem na jejich otázky. Zakončením byla důkladná prohlídka hasičského auta a společné foto.

Děkujeme Hasičskému záchrannému sboru Králíky za krásné dopoledne.

Ve dnech 12. a 13. září 2019 se žáci naší školy účastnili dvoudenního projektu primární prevence Spolu je nám fajn! 3. 

První den realizovalo Krajské centrum primární prevence Ústí nad Orlicí dva interaktivní programy specifické prevence: Líbí, nelíbí pro žáky 1. stupně a Ne, návykovým látkám pro žáky 2. stupně. Odpoledne byl pro děti zajištěn zážitkový program v Relax and sport resortu Dolní Morava – Lesní zážitkový park pro mladší děti, obří houpačka a horolezecká stěna pro starší děti. Druhý den byl ve znamení her s cílem rozvíjet dobré a kamarádské vztahy ve třídních kolektivech, spolupráci žáků a vzájemnou podporu. 

Krásné dva dny prožily děti v penzionu Moravanka v Dolní Moravě, kde o ně bylo dobře postaráno. Projekt byl finančně podpořen Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč a finančními prostředky školy.

Ve dnech 5. a 6. září 2019 se uskutečnila 2. část projektu Sport je príma! 2. Pro žáky školy byla připravena dobrodružná hra, kdy za každý splněný úkol děti získaly klíč potřebný k otevření pokladu. Soutěžily dva týmy Sluníčka a Lístečky. A jak to dopadlo? … Poklad byl nalezen! Následující den jsme společně nacvičili taneční vystoupení na píseň Michala Davida „Děti ráje“. I tento zážitek byl moc príma! 

4. září 2019 proběhl na naší škole projekt Den v přírodě, jehož první částí byl orientačně postřehový závod a druhou plnění dovednostního úkolu – dešifrování a kódování pomocí morseovky. Žáci byli rozděleni do čtyř věkově smíšených družstev.  Při tomto projektu jsme se zaměřili na rozvoj spolupráce a pomoc slabšímu. Pěkný den jsme si na závěr zpříjemnili opékáním špekáčků.