Nový školní rok 2022/2023 jsme zahájili dvoudenním adaptačním pobytem v Českých Petrovicích, který se uskutečnil ve dnech 6. až 7. září a byl připraven pro všechny žáky školy. První den dopoledne byly lektorkami z Krajského centra primární prevence v Ústí nad Orlicí realizovány interaktivní programy všeobecné prevence Začátek (1. stupeň) a Co tam? (2. stupeň). Slunečné odpoledne nás vylákalo na procházku ke Kašparově chatě a na rozhlednu Amálku, mladší žáky k Scholzovu mlýnu. Později se děti věnovaly sportovním aktivitám na hřišti. Zahrály si softtenis, badminton, házely si létacím talířem či se houpaly na houpačkách nebo stavěly věž z dřevěných hranolů. Večer na děti čekalo opékání párků a zábavné stolní hry, u kterých jsme se hodně pobavili. Druhý den se s dětmi realizovaly aktivity a hry zaměřené na spolupráci, vzájemnou pomoc a budování důvěry. Pěkné a milé zázemí nám poskytla Horská chata Na Rozcestí, kde o nás bylo velmi hezky postaráno. Moc děkujeme!

Tento projekt byl finančně podpořen Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč. Poděkování patří také dvěma sponzorům, kteří přispěli celkovou částkou 4 000,-.