Na začátku tohoto školního roku došlo ke změně ŠVP v návaznosti na nový RVP. K zásadní změně došlo v oblasti digitálních kompetencí a nové informatiky. Digitální kompetence nyní nejsou záležitostí pouze informatiky, ale jsou součástí všech předmětů. Nová informatika je vyučována povinně od čtvrtého ročníku a nabízí čtyři základní oblasti: data, informace a modelování, algoritmizaci a programování, informační systémy a digitální technologie. Cílem změny je podpořit schopnost žáků pracovat s moderními technologiemi. Žáci ke změně přistoupili velmi pozitivně, nové aktivity vnímají jako