I v letošním školním roce proběhla již tradiční celoškolní akce Ekologický týden. Odstartovala již v květnu ekologickým výletem do Olomouce, kde jsme navštívili Pevnost poznání a ZOO s výukovým programem a jízdou vláčkem. Poslední květnový den k nám zavítali lektoři z Ekocentra Paleta Oucmanice.  Pro mladší žáky byly připraveny aktivity V myším kožíšku a Lesy v ohrožení, starší žáci zkoumali u Amálky přírodu – určovali živočichy, rostliny, hráli hry pod názvem Jeden za všechny, všichni za jednoho.

Ekologický týden pokračoval až v měsíci červnu. V pátek 21. 6. jsme ověřovali 1. králickou hledačku (neboli quest), která se nazývá Cesta víry. Děti plnily na své cestě za poznáním úkoly, na závěr vyluštily tajenku, jejíž pravost si ověřily v Městském muzeu Králíky. Za správné řešení dostaly sladkou odměnu, navíc se však mohly podívat na varhany, betlémy a další výrobky králických řezbářů.

Další aktivitou byl velice oblíbený Den řemesel. Žáci se dle zájmu rozdělili do řemeslných dílen, v průběhu dopoledne každý žák absolvoval činnosti ve dvou dílnách. Z jakých dílen si mohli vybrat? Pečení rohlíčků plněných masem a valašských frgálů, batikování triček, tvoření levandulové závěsné dekorace z plechovky, závěsné dekorace ze samých srdíček, výroba víček na nápoje ze zažehlovacích korálků, malovaných obrázků z kamínků, zahradní dekorace z netřesků, korálkové náramky, alba na fotky pomocí techniky vrstvení.

Poslední aktivitou byla Stezka Ferdy mravence – práce všeho druhu vyžadovala spolupráci všech členů smíšeného týmu. Co všechno museli žáci zvládnout? Hru na slepého hada, Chyť a nepusť, padákovou hru, přenášení kelímku pomocí gumičky, umístění balonku do otvoru na plachtě s obrázkem Ferdy, společnou chůzi na lyžích, chůzi po divoké řece, přírodní pexeso, sestavení a přesun „nestvůry“ dle daných kritérií, šifrování. Tentokráte se aktivita konala u Návštěvnického centra Králického Sněžníku díky navázané spolupráci s Vojensko-historickým klubem Erika. Třešničkou na pomyslném dortu byla návštěva pěchotního srubu U Cihelny s poutavým výkladem pana Milana Vraštila.

Ekologický týden byl podpořen finanční částkou 20.000,- Kč z rozpočtu Pardubického kraje prostřednictvím K.O.T.V.A., z. s. Zástupcům sdružení děkujeme za každoroční pomoc při získání finančních prostředků.