29. 8. proběhlo v naší škole vzdělávání pedagogických pracovníků pod vedením zkušených lektorů SEV SEVER Horní Maršov na téma Jak vytvořit quest. Zvolili jsme si téma Cesta víry. Nejdříve nás lektoři seznámili s podstatou místně zakotveného učení, interpretací místního dědictví, s tím, jak postupovat při tvorbě questu. Pak jsme si definovali cíl, ke kterému by měl quest směřovat, navrhli si trasu s jednotlivými zastaveními a vyrazili do terénu. Získali jsme prvotní nástřel, na kterém musíme dále pracovat. Pokud se nám quest podaří zpracovat, bude sloužit nejen našim žákům, ale bude poskytnut i králickým muzeím pro využití školám, návštěvníkům Králík.
SEVER Horní Maršov patří mezi průkopníky vzdělávání v oblasti místně zakotveného učení, se školou intenzivně spolupracoval při realizaci projektů na toto téma, byl odborným konzultantem při tvorbě Regionální čítanky.
Vzdělávací seminář byl finančně podpořen z rozpočtu Pardubického kraje prostřednictvím K.O.T.V.A., z. s. částkou ve výši 7740,- Kč. Děkujeme.