V červnu proběhla 1. část projektu Sport je príma 3! – zážitkový a zátěžový program (jízda na raftech, lanové překážky, zážitkové centrum Krokodýlek Olomouc), turistická vycházka na zříceninu hradu Lanšperk a sportovní olympiáda. Tento projekt je podpořen Pardubickým krajem ve výši 15 000,- Kč, jeho cílem je podporovat pohybovou aktivitu dětí. Další aktivity – nácvik tanečního vystoupení a realizace dobrodružné hry proběhnou v září 2019.

Ve dnech 10. 6.—14. 6. 2019 proběhla tradiční akce školy Ekologický týden. Žáci zkoumali louky, les a potok v okolí Amálky, zjišťovali, kteří živočichové žijí v daném prostředí, určovali rostliny. Všichni navštívili ekocentrum Paleta Oucmanice. Mladší žáci zkoumali život včel, svinuli si svíčku ze včelího vosku, patlali se v hliněné mazanici a zhotovili si hliněný výrobek, učili se zpracovávat len, starat se o hospodářská zvířata– kozy, králíky, největší atrakcí však byl osel Amos. Zahráli si také hry, které si hráli naši předkové (staročeské hry). Starší žáci se také stali včelaři, zahráli si hry podporující týmovou spolupráci, pomocí strategické hry se vžili do obyvatel Afriky, zjišťovali, co všechno najdeme v kompostu, vyřezávali si lžičky, které si odvezli domů. Další akcí byla tradiční Stezka Ferdy mravence, kde žáci plnili úkoly v okolí Amálky podporující týmovou spolupráci. Poslední akcí byl Den řemesel, který proběhl v pátek 21. 6. Žáci si mohli vybírat z těchto dílen: pekařská, šití polštářků, šití tašek, tetování, bylinkové nápoje, bezinková šťáva, kuličková dílna, výroba lucerniček, vytváření lapače snů.

Ekologický týden byl realizován ve spolupráci se zapsaným spolkem K.O.T.V.A. a byl podpořen finančním příspěvkem z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 20000,- Kč, dále z výtěžku z výstav žákovských prací (vánoční, velikonoční).

Naše škola si zřídila facebookové stránky, na kterých Vás budeme informovat o dění, akcích a úspěších naší školy. Navštivte nás na stránkách: www.facebook.com/zspkraliky