Program začátku školního roku

Program dalších dní:

V úterý 1. 9. 2020 bude zahájen nový školní rok. V tento den končí vyučování v 8.30 – 8.45.

Středa 2. 9. : Žáci ve svých třídách, budou seznámeni se Školním řádem, hygienickými a bezpečnostními pravidly, obdrží učebnice, sešity, sestaví si třídní pravidla. Konec vyučování v 11.40.

Čtvrtek 3. 9.: Den v přírodě – projektový den prevence rizikového chování. Žáci si donesou svačinu, pití, sportovní oblečení. Konec vyučování v 11.40.

Pátek 4. 9.: Úklid okolí školy, práce na školním pozemku – žáci budou oblečeni v pracovním oděvu, donesou si svačinu, pití. Konec vyučování v 11.40.

EKOLOGICKÝ TÝDEN

  • Každoroční projekt školy proběhne ve 2. a 3. zářijovém týdnu. Realizace tohoto projektu byla podpořena z rozpočtu Pardubického kraje částkou 20.000,- Kč. Průběh dní:
  • Pondělí 7. 9., úterý 8. 9., čtvrtek 10. 9.: proběhnou tradiční akce – Den řemesel, Podzimní stezka Ferdy mravence, Badatelská výuka v lese. Rozložení aktivit bude dle počasí. Konec vyučování v 11.40.
  • Středa 9. 9.: Den otevřených dveří na Králickém Sněžníku (pořadatelem CHKO Jeseníky) – akce pro všechny žáky školy, žáci si donesou svačinu, pití, sportovní oblečení, návrat cca ve 13.00 (informace budou předány).
  • 16. 9., 17. 9. – ekovýchovný pobyt všech žáků školy v ekocentrum Paleta Oucmanice – informace budou předány.

Od pátku 11. 9. je vyučování dle rozvrhu.