Od 12.4.2021 je škola opět otevřena k prezenční výuce pro všechny ročníky.

Osobní přítomnost žáků ve škole je podmíněna negativním testem na přítomnost COVID-19.

Všichni žáci a zaměstnanci budou v pondělí a ve středu před zahájením výuky povinně testováni.

Testů se nezúčastní ti, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od pozitivního testování (to však bude nutné prokázat, např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře).