Ve spolupráci s MAP Orlicko proběhla v naší škole dne 25. 5. 2021 ukázková hodina čtenářské dílny, nejdříve v 1. – 4. ročníku pod vedením paní učitelky Leony Šponarové, poté v 5. – 8. ročníku pod vedením paní učitelky Ivy Nesvadbové.  Pedagogičtí pracovníci z jiných škol tak mohli on-line sledovat výuku čtení, ve které se seznámili, jak zajímavě pracovat s literárním textem. Byly využity metody předvídání, vyjádření představ, pocitů, komunitní kruh, metoda ano – ne, myšlenková mapa, hrové činnosti. Obě vyučovací hodiny byly kladně hodnoceny jak samými žáky, tak pedagogickými pracovníky, kteří se účastnili on-line přenosu.