Zápis do prvního ročníku 2022/2023

se koná dne 22.4.2022 ve 13:30 – 15:30 hod.