1. 4. jsme realizovali celoškolní projekt zaměřený na třídění odpadů. Projekt zahájili žáci školní družiny písničkou. Pak se žáci rozdělili do dvojic (starší a mladší žák), hledali po škole karty s otázkami, z odpovědí vyluštili tajenku. Pak v simulační hře třídili odpady. Ve třídě žáci zpracovali informace k třídění odpadů na flipchart, které prezentovali před ostatními. Nakonec si zahráli odpadové hry – pexeso, kvarteto, domino, skládačku. Projekt proběhl v rámci celoroční hry  Recyklohraní.