Naše škola byla vybrána k zapojení do projektu Národního plánu obnovy – Podpora škol… Při realizaci projektu je nutná spolupráce s Národním pedagogickým institutem. Na realizaci projektu nám bylo přiděleno 390000,- Kč. Od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025 budou realizovány tyto aktivity:

B1 – Pedagogická intervence – doučování

B4 – Psychosociální intervence, podpora duševního zdraví dětí a žáků, preventivní programy – Tvořivá dílna

B7 – Zážitkový vzdělávací program pro žáky