V průběhu 1. pololetí se dětem 1. a 2. stupně naší školy podařilo splnit dva úkoly z oblasti environmentální výchovy v rámci celostátního programu Recyklohraní. Při prvním úkolu „Po stopách plýtváka šatního“ se děti věnovaly tématu nadužívání textilu a obuvi, povídaly si také o zátěži na životní prostředí při jeho výrobě, přepravě a užívání. Vytvořily nový výrobek z použitého textilu. Druhý úkol „Co je dobré vědět o plastech a jejich rozumné spotřebě“ přiblížil dětem význam plastových obalů při balení potravin, nápojů a dalšího spotřebního zboží. Poukázalo se na vhodnost využívat opakovaně použitelné obaly a správnost třídění odpadků do kontejnerů.

Do konce roku na nás čekají ještě dva úkoly a splnění celoročního cíle na téma „Předcházení vzniku odpadů“. Naučíme se, jak neplýtvat potravinami a proč je to důležité,  jak zužitkovat potravinové zbytky. Využijeme kompost, humus z vermikompostéru na výživu rostlin.