Ve dnech 9. a 10. září se uskutečnil pro žáky celé školy dvoudenní projekt primární prevence Správná cesta 2 na chatě U Slona na Dolní Moravě. První den byly lektorkami z Krajského centra primární prevence v Ústí nad Orlicí realizovány interaktivní programy specifické prevence Stonožka (1. stupeň) a Do dna (2. stupeň). Slunečné odpoledne prožily děti na dětském hřišti u penzionu Jiřinka, kde si užívaly na různých průlezkách, trampolínách, lanovce a také si zajezdily na motokárách. Večer na děti čekalo tradiční opékání buřtů. Druhý den se třídní učitelé a žáci věnovali tvorbě třídních pravidel, dále si společně zahráli stolní hry, při kterých se všichni moc bavili.  Ještě před odjezdem zbyl čas na hry s psychomotorickým padákem, které rozvíjely vzájemnou pomoc a spolupráci mezi žáky. Společně jsme prožili krásné dva dny naplněné nasloucháním, komunikací, hrou a pohodou.

Tento projekt byl finančně podpořen Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč.