Dne 15. 9. 2021 jsme se účastnili akce na náměstí, jejímž pořadatelem byl Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí. Žáci se seznámili s tím, jak si správně mýt ruce, jak ošetřit spáleninu, zlomeninu, drobné poranění, učili se oživit člověka pomocí masáže srdce. Poté se seznámili s prací hasičů, s vybavením hasičského auta, s prací horské záchranné služby, celní správy, s prací policistů – někteří z nás se dokonce nechali spoutat pouty, podívali se, jak se měří rychlost aut pomocí radaru. Vyvrcholením  – hlavně pro mladší žáky – bylo řádění ve skákacím hradě. Děkujeme všem zúčastněným za skvělé zážitky, příjemně prožité dopoledne.