Od začátku prosince se naší školou rozléhaly nejrůznější zvuky stavebních prací. Probíhala rekonstrukce sociálních zařízení. Toalety byly již v havarijním stavu, neodpovídaly hygienickým předpisům, proto je bylo třeba rekonstruovat. Vítěznou firmou z výběrového řízení, která rekonstrukci realizovala, byla stavební firma REVSTA – Stanislav Revús.

Po tři měsíce firma intenzivně pracovala – byly vystavěny nové toalety (včetně bezbariérové) s moderním zařízením a novými keramickými obklady, byly provedeny nové rozvody elektroinstalace, teplé a studené vody, kanalizace, do nových podlah bylo zabudováno podlahové vytápění, byly osázeny nové dveře, stěny obloženy dřevěným obložením. Nově byl vybudován bezbariérový přechod mezi dvěma budovami. Celá rekonstrukce vyšla na 3 600 472 Kč.

Stavební práce byly ukončeny dle plánu. Ke slavnostnímu předání stavby nejbližších dnech za účasti krajských představitelů.

Děkujeme zřizovateli – Pardubickému kraji za poskytnutí finančních prostředků na danou rekonstrukci.

Děkujeme panu Stanislavu a Adamovi Revúsovým za vstřícné, rychlé jednání, za osobní, lidský přístup a ohleduplnost vůči našim žákům při stavebních pracích.

Finální obraz Vám přineseme po slavnostním otevření