Vzdělávání sborovny na téma „Zvládání chování náročné na péči a rozvoj sociálních dovedností u dětí s PAS“

O jarních prázdninách proběhlo vzdělávání sborovny na téma Zvládání chování náročné na péči a rozvoj sociálních dovedností u dětí s PAS pod vedením zkušené lektorky paní Mgr. Jaromíry Staňkové. Vzdělávání bylo „šito na míru“ našim potřebám. Rozebrali jsme konkrétní kazuistické případy zvládání náročného chování dětí, seznámili se s formami a metodami řešení tohoto chování, které vycházejí z metodiky strukturovaného učení, rozvoje komunikace, sociálních dovedností a předvídatelnosti. Seznámili jsme se s problémy při herních aktivitách žáků s PAS, při skupinových aktivitách. Vzdělávání obsahovalo i praktické aktivity, při nichž se pedagogové vcítili do role autistického žáka.

Moc děkujeme paní lektorce za praktické nápady, podněty pro další práci, příjemný den. Školení bylo super.

Odpověď paní lektorky Mgr. Jaromíry Staňkové

Děkuji za pozvání, moc ráda se do Speciální ZŠ Králíky vracím. Pedagogové si na vlastní kůži „autibrýlemi“ vyzkoušeli, jak odlišný může být pohled na svět a jak jednoduché aktivity, které po žácích často chceme, mohou být kvůli tomuto pohledu velmi složité.

Na zvládání chování náročného na péči u žáků s PAS a s těžším intelektovým znevýhodněním jsme nahlíželi pomocí MEAS modelu (respektující model), který je součástí metody PBS – Podpory pozitivního chování. Těším se na další příště.