I v letošním školním roce proběhla již tradiční celoškolní akce Ekologický týden. Odstartovala již v dubnu dvoudenním pobytem v Ekocentru Paleta Oucmanice, poněvadž se zde uvolnil termín (původně jsme měli zarezervovaný termín pobytu až v říjnu). Mladší žáci se ocitli v pravěku. Vcítili se do role pravěkých lidí, rozdělávali oheň, vařili z přírodnin, hráli pravěké hry. Starší žáci se učili šetřit energiemi, štípali a řezali dřevo, vyráběli punčochového hada k zabránění úniku tepla z místnosti. Všechny děti si pohrály s domácími zvířátky – kozami, oslem Amosem, králíčky, morčaty.

Ekologický týden pokračoval až v měsíci červnu. Ve spolupráci s Městským muzeem Králíky jsme zrealizovali badatelskou interaktivní výuku přímo v muzeu v části přírodovědné a historické, vyplňovali jsme badatelský list. Nejúspěšnější řešitelé získali ocenění přímo od ředitele muzea pana Michala Kosa.

Další aktivitou byl velice oblíbený Den řemesel. Žáci se dle zájmu rozdělili do řemeslných dílen, v průběhu dopoledne každý žák absolvoval činnosti ve dvou dílnách. Z jakých dílen si mohli vybrat? Pečení minipizzy a valašských frgálů, šití a malování tašek, malované dřevěné obrázky a obrázky se sádrovým srdíčkem, dárkové krabičky, přívěsky na klíče, sluneční hodiny.

V dalších dnech jsme se vypravili za poznáváním přírody kolem nás. V aktivitě Smyslové vnímání přírody si starší žáci připravili pro své mladší spolužáky jedenáct zajímavých úkolů zaměřených na jejich smysly. V prvním úkolu si žáci vyzkoušeli čich, v dalším se mohli přesvědčit, že pomocí přírodnin lze kreslit např. sluníčko, stromy, zvířata apod. Při další aktivitě si zahráli na netopýry a zkoušeli se orientovat pouze pomocí zvuku. Nechyběla zkouška hmatu, při které poznávali přírodniny. Poznávali zvuky jako např. praskání větví, šustění listů, ťukání kamínků,… zahráli si pexeso z přírodnin, vytvářeli obrázky z přírodnin, vytvářeli vůňový koktejl a mnoho dalšího. Na závěr čekal na všechny sladký poklad.

Stezka Ferdy mravence – práce všeho druhu vyžadovala spolupráci všech členů smíšeného týmu. Co všechno museli žáci zvládnout?

Chůzi na chůdách, přenášení kostek, nabírání vody do kbelíku hrníčkem na tkanici, stavbu domečku pro lesního skřítka, předávání balónku pomocí kelímku připevněném na tyčce, přenesení obruče bez použití rukou, stavění Ferdova puzzle, trefu na Ferdových barevných otvorů, dopravu míčku žlábkem, obrázek z přírodnin, sestavení nestvůry za daných kritérií, společná chůze na lyžích.

Ekologický týden byl podpořen finanční částkou 17.100,- Kč z rozpočtu Pardubického kraje prostřednictvím K.O.T.V.A., z. s. Zástupcům sdružení děkujeme za každoroční pomoc při získání finančních prostředků.