Naše škola je již několik let zapojena do celostátního projektu Recyklohraní. Stejně jako vloni, i letos se zapojila do celoroční celorepublikové hry. Bylo splněno všech 5 vyhlášených úkolů, byl splněn celoroční cíl na téma odpady (v rámci něhož jsme uspořádali projekt na téma třídění a recyklace odpadů, navštívili třídičku odpadů, hráli hry na třídění odpadů, plnily úkoly z Ekoabecedy). Byly odevzdány k recyklaci mobily, baterie, drobné elektrospotřebiče. Celkem jsme nasbírali 4931 bodů a obsadili v Pardubickém kraji 4. místo, v celorepublikovém soutěžení jsme obsadili 29. místo. Byla nám zaslána poukázka v hodnotě 3000,- Kč na nákup v Kauflandu – využijeme ji na nákup vánočních dárků pro žáky – a odměnu v hodnotě 5000,- Kč bez DPH na tematickou exkurzi,  která se nějak váže k třídění, recyklaci, předcházení vzniku odpadů, udržitelnému způsobu života, klimatické změně, šetrné spotřebě vody nebo v širších souvislostech má environmentální zaměření. Příspěvek využijeme na vstupné či dopravu do konce dubna 2024.