Veřejná zakázka – Výběrové řízení na projekt přestavby

Výzva na projektovou část přestavby právé části objektu školy

Výzva Rekonstrukce právé části objektu 231-2024

Příloha 2 čestné prohlášení

Př. 2 čestné prohlášení

ke stažení

Př. 2 čestné prohlášení

Příloha 3 čestné prohlášení o střetu zájmu

Př. 3_zák_o_střetu_zájmů

ke stažení

Př. 3_zák_o_střetu_zájmů