Den v přírodě

Dne 3. září 2020 proběhl na naší škole projekt Den v přírodě, který je zaměřený na pohybovou aktivitu dětí, rozvoj spolupráce a pomoc slabšímu.  Všichni žáci školy se zúčastnili orientačně postřehového závodu, při kterém museli proběhnout trasu vyznačenou barevným fáborkem a hledat turistické značky na kartičkách. Následovalo plnění dovednostních úkolů –  práce s mapou, vázání uzlů, šifrování pomocí Velkého polského kříže. Nechybělo ani cvičení v přírodě, kdy si žáci vyzkoušeli krátkou lekci jógy v podobě „Pozdravu Slunci“. A protože nám počasí přálo, tak jsme příjemný čas zakončili opékáním vuřtů.