Veřejná zakázka – výběrové řízení na stavební práce – sociální zařízení v budově školy

Veřejná zakázka uzavřena dne 29.10.2021 v 10:00 hod.

Výzva SpZŠ Králíky

Smlouva o dílo, obchodní podmínky, čestné prohlášení

Stavební dokumentace